Sözlük     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T Ü U V Y Z

Ruyada Çakmak gormek

Dini Ruya Tabirleri ruyada Çakmak gormek tabiri

Rüyada ateş çakmak, sıhhat ve hakikati meydana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye delalet eder. Bir kimse ısınmak için ateş yaktığını görse, saltanata malik olur. Kalbi katı birisi ile kuvvet sahibi birisinden fakirliği sebebiyle yardım talebinde bulunur. Ve ondan istifade etmeyi arzu eder, taş ve çakmağın toplanması o zat ile mezkûr adam arasında işbirliğinin kurulmasına ve bunun devamına delalet eder. Zira taş, kalbi katı, demir de kuvvet sahibi bir kimsedir. Ateş ise sultandır.
Bir kadın rüyada çakmak taşı çaktığını ve ateş tutuşturduğunu ve üflemesiyle ateşin parladığını görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur. Bir kimse taşı taşa vurarak ondan ateş ve kıvılcım çıktığını görse, kalbi katı iki kimse birbirleriyle şiddetli olarak harp ederler, halk da onlara bakar. Zira kıvılcım kılıç ile harp ve sözdür.
Bazı tabirciler de, çakmak taşı çakmak, bekar için evlenmeye, ateşin çıkması hanımının hamileliğine ve onlardan meydana gelecek çocuğa delalet eder. Bazan da, çakmak taşı çakmak, karı koca, iki düşman ve iki ortak arasında meydana gelecek şerre delalet eder. Çakmaktan çıkacak ateş bir elbise veya bir vücudu yaksa, o evde mal, ırz veya vücudda vaki olacak bir zarara delalet eder. Eğer Kuran-ı Kerim'i yahut bir kitap veya defteri yaksa, din aleyhinde meydana gelecek taarruza delalet eder.Sözlük     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T Ü U V Y Z


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..