Sözlük     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T Ü U V Y Z

Ruyada Dinlemek gormek

Dini Ruya Tabirleri ruyada Dinlemek gormek tabiri

Rüyada Kur'an-ı Kerim'i veya Resulullah (S.A.V.) hakkında söylenen kaside ve methiyeyi yahut kendisine yapılan bir hitabeyi dinlemek hidayete ve Allah'ü Teala'ya (C.C.) yönelmeye delalet eder. Eğer zikredilenlerden başka bir şey dinlese o kimsenin durumu ve kötülükleri hakkında Cenab-ı Hakkın (C.C.) «Eğer onları doğru yolu göstermeye çağırsanız duymazlar» (Sure-i A'raf, ayet 198.) buyurmuş olduğu müşrik ve inatçıların durumu gibi olur.
Rüyada başka birisine söylenen söze kulak vermek yalan söylemeye kovuculuk yapmaya ve bazan da rüya sahibine sultan tarafından isabet edecek çirkin bir şeye delalet eder. Bir kimse rüyada kendisinin bir adama söylediği sözünü diğer bir kimse tarafmdan gizliden dinlediğini görse, eğer rüya sahibi tüccar ise yapılan bir alışverişin bozulması istenir. Eğer vali ise görevinden alınır.
Eğer bir kimse kendisinin bir adama söylediği sözünün gizli olmadığını görse o kimse diğer adamın ırz ve namusunu gidermek ve onu rezil etmek ister.
Bir kimse kendisinin bir takım çeşitli sözleri dinlediğini ve onların güzel olanlarına uyduğunu görse müjde ve sevince nail olur. Bir kimse rüyada kendisi işittiği halde, kendisini işitmez gösteriyor görse yalan söyler ve her zaman yalan söylemeyi adet edinir. Tabirci, sen rüyada konuşulan şeylerin işitilmesini tabirde muteber tut ve ondan rüya sahibine uygun olanını söyle.Sözlük     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T Ü U V Y Z


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..